BHP

  • kompleksowa obsługa firmy (Outsourcing) w zakresie wypełniania obowiązków służby BHP w ramach stałej umowy,
  • ocena ryzyka zawodowego,
  • analiza przyczyn wypadku,
  • stworzenie dokumentacji wypadkowej,
  • instrukcje stanowiskowe,

Cena ustalana indywidualnie.

LP. NAZWA SZKOLENIA CENA
1 Szkolenie ppoż 100 zł/ osoba
  • kompleksowa obsługa firmy (Outsourcing) w zakresie wypełniania obowiązków Inspektora ochrony przeciwpożarowej w ramach stałej umowy,
  • Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

Cena ustalana indywidualnie.

LP. NAZWA SZKOLENIA CENA
1 Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przed lekarskiej 100 zł/ osoba

Uwaga!

  • W przypadku grup, ceny szkoleń ustalane są indywidualnie.
  • W cenie outsourcingu zawierają się wszystkie zadania służby BHP lub Inspektora ochrony przeciwpożarowej, z każdym pracodawcą cennik jest ustalany indywidualnie w zależności od ,specyfiki przedsiębiorstwa, ilości pracowników i zakresu zadań do wykonania.