LP. NAZWA SZKOLENIA CENA
1 Kurs szkolenia wózki jezdniowe + LPG                                                             w cenie jest wliczony egzamin UDT  890 zł
2 Kurs szkolenia wózki prowadzone i zdalnie sterowane  500 zł
3 Kurs szkolenia wózki jezdniowe specjalizowane                                              w cenie jest wliczony egzamin UDT 1490zł
4 Kurs z zakresu obsługi żurawi przenośnych (HDS)                                            w cenie jest wliczony egzamin UDT 1100zł
5 Kursy na podesty ruchome IP                                                                            w cenie jest wliczony egzamin UDT 940zł
6 Kursy na suwnice ogólnego przeznaczenia                                                       w cenie jest wliczony egzamin UDT 1490zł
7 Kursy na suwnice specjalnego przeznaczenia                                                   w cenie jest wliczony egzamin UDT 1800zł

BHP

  • kompleksowa obsługa firmy (Outsourcing) w zakresie wypełniania obowiązków służby BHP w ramach stałej umowy,
  • ocena ryzyka zawodowego,
  • analiza przyczyn wypadku,
  • stworzenie dokumentacji wypadkowej,
  • instrukcje stanowiskowe,

Cena ustalana indywidualnie.

LP. NAZWA SZKOLENIA CENA
1 Szkolenie ppoż 120 zł/ osoba
  • kompleksowa obsługa firmy (Outsourcing) w zakresie wypełniania obowiązków Inspektora ochrony przeciwpożarowej w ramach stałej umowy,
  • Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

Cena ustalana indywidualnie.

LP. NAZWA SZKOLENIA CENA
1 Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przed lekarskiej 150 zł/ osoba

Uwaga!

  • W przypadku grup, ceny szkoleń ustalane są indywidualnie.
  • W cenie outsourcingu zawierają się wszystkie zadania służby BHP lub Inspektora ochrony przeciwpożarowej, z każdym pracodawcą cennik jest ustalany indywidualnie w zależności od ,specyfiki przedsiębiorstwa, ilości pracowników i zakresu zadań do wykonania.