Product Description

Adresaci szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest dla właścicieli firm, którzy będą samodzielnie wykonywać zadania służby bhp (warunek – zatrudnianie do 20 pracowników)

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:
1. przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy
2. analizy i oceny zagrożeń oraz metod oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
3. organizacji i metod kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy.

Forma kształcenia:

Samokształcenie kierowane — to forma szkolenia umożliwiająca  uzyskanie, zaktualizowanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, na podstawie materiałów przekazanych przez organizatora szkolenia, w szczególności przy zastosowaniu poczty i Internetu, przy jednoczesnym zapewnieniu konsultacji z osobami spełniającymi wymagania dla wykładowców.
Forma samokształcenia kierowanego prowadzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2004 r. Nr 180 poz. 1860 z późniejszymi zmianami).

Czas trwania:

Całościowy czas potrzebny na przyswojenie treści szkolenia to min. 32 godz. lekcyjne (w tym 4 godz. ćwiczeń).

* w godzinach lekcyjnych trwających 45 minut.

Egzamin:

Egzamin ma charakter testowy i jest prowadzony pod nadzorem organizatora szkolenia.

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia:

Kursanci, którzy zakończą egzamin z wynikiem pozytywnym (min. 70% poprawnych odpowiedzi), otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, zgodne z rozporządzeniem w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dziennik szkoleń. Szkolenie należy powtarzać min. co 5 lat.

Zamawianie szkolenia

  • Szanowni Państwo. Aby zamówić to szkolenie prosimy najpierw skontaktować się z nami telefonicznie 535-705-459 lub mailowo: multicarlo@gmail.com w celu ustalenia szczegółów a potem proszę kliknąć „Dodaj do koszyka”