Product Description

Szkolenia PPOŻ przeznaczone są dla wszystkich grup zawodowych. Ich celem jest zapoznanie uczestników z zasadami zawartymi w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego danego przedsiębiorstwa oraz przystosowanie ich do działań mogących zapewnić ochronę życia, zdrowia oraz mienia przed pożarem, klęską żywiołową lub innym niebezpieczeństwem. Szkolenia PPOŻ obejmują również praktyczne zastosowanie podręcznego sprzętu gaśniczego, zasady ewakuacji prowadzone zgodnie ze znakami i tablicami PPOŻ, jak i podstawowe zasady zabezpieczania urządzeń, instalacji oraz budynków. Szkolenia PPOŻ spełniają wymogi zawarte w najnowszej nowelizacji Ustawy Kodeksu Pracy, dotyczącego zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników, jak i udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.

Szkolenia te prowadzone  są przez doświadczonych specjalistów, którzy wykorzystują nowoczesne techniki przekazu poprzez filmy instruktażowe, prezentacje multimedialne, itp.

Zamawianie szkolenia

Szanowni Państwo. Aby zamówić to szkolenie prosimy kliknąć „Dodaj do koszyka”