OBSŁUGA SUWNIC ogólnego przeznaczenia

//OBSŁUGA SUWNIC ogólnego przeznaczenia
  • kat 2s suwnicowy

OBSŁUGA SUWNIC ogólnego przeznaczenia

1,490 

Kurs na suwnice IIS

Kategoria:

Product Description

Cel szkolenia
Uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez osoby obsługujące suwnice ogólnego przeznaczenia oraz przygotowanie słuchaczy do egzaminu, dającego uprawnienia operatora. Kurs przeznaczony jest dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, realizujących operacje transportu bliskiego z wykorzystaniem suwnicy. W programie uwzględniono:

  • Ogólne wiadomości o dźwignicach

  • Wiadomości o dozorze technicznym

  • Maszynoznawstwo specjalistyczne

  • Eksploatację

  • BHP

kat 2s suwnicowy

Rodzaje uprawnień
• uprawnienia do Obsługi suwnic, wciągarek i wciągników oraz żurawie stacjonarne warsztatowe hakowe ogólnego przeznaczenia 

Cena: 1490 zł brutto /os w cenie jest wliczony egzamin UDT

 

Przy większej ilości osób są uwzględniane rabaty

W celu ustalenia szczegółów proszę o kontakt telefoniczny 535-705-459 lub biuro.multicarlo@gmail.com

Additional Information

kurs na suwnice

Kurs na suwnice ogólnego przeznaczenia, Kurs na suwnice specjalnego przeznaczenia