Product Description

Adresaci szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników inżynieryjno-technicznych (konstruktorów, projektantów, technologów, organizatorów produkcji).

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:
1. identyfikacji i oceny zagrożeń występujących w procesach pracy,
2. organizacji pracy i stanowisk pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii,
3. metod likwidacji lub ograniczenia zagrożeń czynnikami występującymi w środowisku pracy.

Forma kształcenia:

Samokształcenie kierowane – to forma szkolenia umożliwiająca  uzyskanie, zaktualizowanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, na podstawie materiałów przekazanych przez organizatora szkolenia, w szczególności przy zastosowaniu poczty i Internetu, przy jednoczesnym zapewnieniu konsultacji z osobami spełniającymi wymagania dla wykładowców.
Forma samokształcenia kierowanego prowadzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2004 r. Nr 180 poz. 1860 z późniejszymi zmianami).

Czas trwania:

Całościowy czas potrzebny na przyswojenie treści szkolenia to min. 16 godz. lekcyjnych.

* w godzinach lekcyjnych trwających 45 minut.

Egzamin:

Egzamin ma charakter testowy i jest prowadzony pod nadzorem organizatora szkolenia.

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia:

Kursanci, którzy zakończą egzamin z wynikiem pozytywnym (min. 70% poprawnych odpowiedzi), otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, zgodne z rozporządzeniem w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dziennik szkoleń. Szkolenie należy powtarzać min. co 5 lat.

Zamawianie szkolenia

  • Szanowni Państwo. Aby zamówić to szkolenie prosimy najpierw skontaktować się z nami telefonicznie 535-705-459 lub mailowo: multicarlo@gmail.com w celu ustalenia szczegółów a potem proszę kliknąć „Dodaj do koszyka”