Product Description

Pierwsza pomoc przedmedyczna to zespół czynności wykonywanych w celu utrzymania przy życiu osoby poszkodowanej oraz zminimalizowania niekorzystnych następstw wypadku przed przybyciem fachowej pomocy. Umiejętność udzielania pierwszej pomocy wchodzi w zakres zagadnień związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy.

Celem szkolenia z zakresu pierwszej pomocy jest przekazanie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu postępowania i reagowania w sytuacjach zagrażających ludzkiemu zdrowiu i życiu.

Szkolenia organizowane przez firmę MULTICARLO przeznaczone są dla każdej grupy zawodowej, a także osób indywidualnych chcących dobrze opanować zasady udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenia są odpowiednio modyfikowane i dostosowane do danej grupy zawodowej i zagrożeń występujących na stanowiskach pracy.

Szkolenia prowadzone są przez Instruktorów z wieloletnim doświadczeniem. Dbając o jakość naszych szkoleń prowadzimy je przy użyciu prezentacji multimedialnych, filmów oraz fantomów szkoleniowych.

W trakcie szkolenia będą mieli Państwo możliwość sprawdzenia się w symulowanych scenariuszach oraz omówienia prawidłowego postępowania z naszymi instruktorami.

Zamawianie szkolenia

Szanowni Państwo. Aby zamówić to szkolenie prosimy kliknąć „Dodaj do koszyka”