Podstawową kategorią (dawniej II WJO) są wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączenie wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem.

Rozszerzoną kategorią (dawniej I WJO – wózki widłowe specjalizowane) są wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osoba obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem.