“Wypadki w szkole” – wypadki osób znajdujących się pod opieką szkół, przedszkoli i innych placówek nie doczekały się do tej pory dogłębnej analizy badawczej. Jeżeli przyjrzymy się danym, to możemy stwierdzić, że wypadkom ulega ponad 1% osób znajdujących się pod opieką szkół (placówek). Liczba ta: w latach 2010/11-2015/16 wynosi od ok. 73 tys. do ok. 65 tys. i jest porównywalna z całkowitą liczbą wypadków przy pracy wg GUS (w roku 2017 – ok. 88,3 tys.).
Niestety wśród tych wypadków mamy również śmiertelne i ciężkie. W ciągu ostatnich 6 lat szkolnych (2010/11-2015/16) doszło do śmierci 188 osób, a wypadkom ciężkim uległo 1269 osób. Dane te wskazują, że należy zwiększyć działania wszystkich zainteresowanych stron mające na celu poprawę bezpieczeństwa w szkołach i placówkach w Polsce.

Skuteczne ograniczanie zagrożeń wypadkowych w polskich szkołach możliwe jest po dokładnym poznaniu ich obecnego stanu bezpieczeństwa, rodzajów i miejsc występowania zagrożeń oraz wypadków. Z tego względu, przed podjęciem działań prewencyjnych, konieczne jest zebranie i przeanalizowanie odpowiednich informacji.

W serwisie przedstawiono szczegółowe dane dotyczące wypadków w polskich szkołach, wymieniono główne zagrożenia i miejsca niebezpieczne oraz zaproponowano narzędzia wspomagające dyrektorów w diagnozowaniu stanu bhp na terenie ich szkół.

 

 

 

__________________________

 

Źródła:

Autorzy:  mgr CEZARY PRZYGOCKI

okręgowy koordynator społecznej inspekcji pracy Związku Nauczycielstwa Polskiego w Poznaniu, nauczyciel Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie

             mgr LENA LACHOWICZ

główny specjalista ds. bhp, kierownik Biura Usługowego Organizacja Szkoleń BHP w Rozalinie

Źródło: Bezpieczeństwo Pracy – Nauka i Praktyka, 2017, 8, s. 8-13

Autorzy: dr inż. KRYSTYNA MYRCHA mgr inż. MARIUSZ DĄBROWSKI
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
Źródła: Bezpieczeństwo Pracy – Nauka i Praktyka, 2012, 6, s. 20-22

           Bezpieczeństwo Pracy – Nauka i Praktyka, 2012, 7, s. 15-17