Zgodnie z treścią rozporządzenia dokument potwierdzający posiadane przez nas kwalifikacje ma postać plastikowej karty identyfikacyjnej.