Opis produktu

Cena: 400 zł – 500zł* (*Cena zależna od liczebności grup oraz wykupienia innych kursów)

Kurs magazyniera obejmuje profesjonalne i kompleksowe przygotowanie do pracy w zawodzie magazyniera. Kurs przygotowuje do nabycia umiejętności w zakresie organizacji pracy w magazynach, poznanie podstaw zagospodarowania magazynu i technologii magazynowania, samodzielnego sporządzania dokumentów magazynowych, jak również udziału w inwentaryzacjach

Kurs Magazynier

Ukończony kurs magazyniera stanowi podstawę do wydania imiennego zaświadczenia ukończenia kursu stwierdzające przygotowanie do pracy w zawodzie magazyniera.

Szkolenie kierowane jest dla osób, które mają ukończone 18 lat, posiadają co najmniej wykształcenie podstawowe oraz aktualne badania lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia pracy.

W celu ustalenia szczegółów proszę o kontakt telefoniczny 535-705-459 lub biuro.multicarlo@gmail.com