Nie ma potrzeby ponownego przystępowania do egzaminu aby uzyskać uprawnienia terminowe. Zgodnie z treścią nowego rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wszystkie uprawnienia stały się terminowe. Aby przedłużyć ważność uprawnień bezterminowych oraz kończących się uprawnień terminowych należy złożyć wniosek o przedłużenie ważności uprawnień wraz ze stosownym oświadczeniem przynajmniej 3 miesiące przed końcem ważności uprawnień. Uprawnienia „bezterminowe” są ważne do 1.01.2024 r., co oznacza, że w przypadku posiadania takich uprawnień należy złożyć wniosek do 31.09.2023 r.