Aby obsługiwać ładowarkę teleskopową, trzeba zdobyć zaświadczenie kwalifikacyjne (uprawnienia) wydane przez UDT do obsługi wózka jezdniowego podnośnikowego z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem. Uprawnienia należy okazywać z dowodem tożsamości, a ich termin ważności, zgodny z RMPiT w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji, to 5 lat.