Uprawnienia na wózki jezdniowe (oraz inne urządzenia podlegające pod UDT) może uzyskać osoba, która ukończyła 18 lat oraz dysponuje ważnym badaniem lekarskim, które potwierdza zdolność pracownika do pracy na stanowisku operatorskim
Aby uzyskać uprawnienia zezwalające na obsługę wózków jezdniowych, należy zdać państwowy egzamin na wózki jezdniowe przed komisją powołaną przez lokalną jednostkę UDT. Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna weryfikuje wiedzę kursanta z zakresu obsługi wózków jezdniowych, zasad BHP czy procedur pracowniczych przed, w trakcie i po zakończeniu pracy na stanowisku operatora. Część praktyczna składa się dwóch części. Cześć pierwsza polega na zaprezentowaniu jednej z czy czynności z zakresu obsługi technicznej codziennej (OTC). Część druga to zadanie praktyczne, które polega na pobraniu przez egzaminowanego palety z regału, wykonaniu slalomu, odstawienia palety na regał oraz bezpiecznym odstawieniu wózka podnośnikowego w wyznaczone miejsce. Wszystkie manewry wykonuje się ze szczególnym naciskiem na kwestię bezpieczeństwa. Z tego powodu każdy egzaminowany musi przećwiczyć zadanie egzaminacyjne odpowiednią ilość razy. W naszej firmie wózek jezdny podnośnikowy jest ciągle dostępny, dzięki czemu każdy kursant może odbyć tyle jazd ile potrzebuje.
Uprawnienia operatora uzyskiwane po pozytywnym zaliczeniu egzaminu na wózki jezdniowe są przyznawane na określony termin (5 lub 10 lat w zależności od kategorii uprawnień). Po tym czasie operator musi je odnowić. Procedura odnowienia została poruszona w odpowiedzi na pytanie „Jakie warunki należy spełnić, aby móc przedłużyć uprawnienia UDT?”
Poza uprawnieniami na wózki jezdniowe uzyskiwanymi po zaliczeniu egzaminu UDT operator musi także otrzymać uprawnienia wewnętrzne nadawane odrębnie w zakładzie pracy, przejść instruktaż stanowiskowy oraz odbyć szkolenie BHP.