Bezterminowe zaświadczenia kwalifikacyjne istnieją i zgodnie z treścią nowego rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji stały się terminowe i są ważne do 1.01.2024 r. Aby móc dalej korzystać z posiadanych uprawnień należy złożyć przed 31.09.2023 r. wniosek o przedłużenie ważności uprawnień.